Novas Marrubiesas

Ultima modifica 20 novembre 2018

Cun su n. 1/2016 torrant a essire is “Novas marrubiesas”, su fògiu periòdicu de novas istitutzionales de su Comunu de Marrùbiu. Duas is punnas prus de importu chi s’Amministratzione comunale bolet sighire cun sa faina, contivigiada dae s’Isportellu linguìsticu subra-comunale:
1) afortiare ancoras de prus is canales de s’informatzione pro is tzitadinos;
2) donare un’ocasione in prus a sa populatzione marrubiesa pro s’acostare e pro pigare cunfiàntzia cun s’iscritura e cun sa letura de sa lìngua sarda, a prus de su manìgiu chi nde faghimus in sa carrera de s’oralidade, in nue semus prus avesos a dd’impreare.

2016/17
N. 1 - 2016
N. 2 - 2016
N. 1 - 2017

Iscarriga puru:
2009
N. 1
N. 2
N. 3
N. 4
N. 5

2010
N. 1
N. 2
N. 3
N. 4

2014
N. 1
N. 2
N. 3
N. 4
N. 5
N. 6